werkwijze

 

Intakegesprek

Wanneer u een eerste afspraak maakt, krijgt u via mail (of u komt langs) een intakeformulier. Hierop staan vragen omtrent uw kind en zijn/haar achtergrond (leeftijd, broers/zussen, school, ...). Deze dient u op voorhand zo goed mogelijk in te vullen. De antwoorden kunnen namelijk van belang zijn bij het begeleiden van uw kind. Deze ingevulde formulieren brengt u tijdens het kennismakingsgesprek mee naar de praktijk zodat we ze kunnen bespreken. Op deze manier leer ik uw kind al een beetje kennen. Indien ik contact moet opnemen met de school van uw kind om hen bijvoorbeeld te melden dat het bij mij komt, kunnen we dit ook bespreken. Er worden geen gegevens zonder uw toestemming aan derden uitgewisseld.

Daarna heb ik nog een gesprekje met uw kind alleen. Het gebeurt immers soms dat het kind zelf zijn probleem anders bekijkt waardoor de hulpvraag verandert. Tijdens dit gesprekje leren we elkaar al wat beter kennen waardoor we tijdens de eerste sessie onmiddellijk van start kunnen gaan.

Misschien hebt u liever dat uw zoon of dochter op school (tijdens de middag of op een ander moment) door mij geholpen wordt omdat het u niet of moeilijk lukt om 's avonds langs de praktijk te komen. Dit kan enkel in samenspraak met de school zelf. Indien u dit wenst kan ik contact opnemen met de school van uw kind. Het is niet mogelijk om de sessie bij u thuis te houden.

Traject

Meestal duurt een traject tussen de 5 à 10 sessies. Alles hangt natuurlijk af van de aard van het probleem en van de vorderingen die uw kind maakt. Een sessie is één maal per week en duurt een vijftigtal minuten. Tijdens de sessie is enkel het kind aanwezig. Wanneer u uw kind komt ophalen, volgt een kort gesprekje met u. Tijdens dit gesprek worden de dingen die uw kind deed evenals de mogelijke vorderingen besproken. Het kan ook gebeuren dat ik uw kind een techniek aanleerde die het thuis of elders zal moeten toepassen. Ook daarvan hou ik u op de hoogte zodat u dit mee kan opvolgen. Bij langere trajecten (ong.8 sessies of meer) kunnen we na de vijfde sessie een tussenevaluatie houden. U kan mij dan vertellen hoe uw kind zich voelt en welke veranderingen u zowel thuis als op school of elders merkt.

Tijdens deze tussenevaluatie bespreek ik ook de zaken die ik tijdens de voorbije sessies met uw zoon/dochter in mijn verslag noteerde.

Afronding/eindgesprek

Wanneer ik merk dat uw kind zijn doel bereikt heeft, kunnen we het traject beëindigen. Uw kind sluit persoonlijk dit hoofdstuk af in een laatste gesprek met mij. Dit duurt ongeveer een half uur. Het onmiddellijk daarop volgende halfuurtje kunnen we allemaal samen de afgelegde weg, het resultaat en dergelijke meer bespreken. Het is belangrijk voor uw kind dat het hoort welke vorderingen het maakte en dat het voldoende complimenten krijgt voor hetgeen het bereikt heeft. Ook dat het weet dat indien nodig, wanneer het zich even niet goed voelt of voor een geheel ander probleem, het steeds welkom is bij mij in de praktijk.